Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Tribina poljoprivrednicima
Dňa 11. februára 2015 vo  veľkej sieni  Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila verejná tribúna venovaná poľnohospodárom Obce Báčsky Petrovec, ktorú organizovala Obec Báčsky  Petrovec  v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo a Poľnohospodárskou stanicou v Novom Sade. 
Témou tribúny bola prezentácia aktivít Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo  a lesníctvo  v ďalšom období, plánované vkladanie  do vojvodinského  poľnohospodárstva za účelom  včasného  spoznania a plánovania investícií.  
V mene pokrajinského sekretariátu prítomným poľnohospodárom  sa prihovorili : 
1. Branislav Bogaroški, pokrajinský  tajomník pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo  a lesníctvo  
2. Slobodan Teofanov, zástupca pokrajinského tajomníka a
3. Branislav Knežević, zástupca pokrajinského   tajomníka.
Hostí privítal predseda Obce Báčsky Petrovec  Pavel Marčok a odovzdal slovo  Branislavovi Bogaroškému,   pokrajinskému  tajomníkovi  pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo  a lesníctvo, ktorý zahlásil programy Pokrajinského sekretariátu, Fondu pre   rozvoj poľnohospodárstva APV a Garančného fondu APV.
 V nasledujúcom období budú  vypísané  tieto súbehy:
- Súbeh na obstaranie vybavenia na zavlažovanie  bude otvorený od marca do septembra za registrované poľnohospodárske domácnosti, fyzické a právnické osoby  v úhrnnej sume 270 miliónov  dinárov: na vŕtanie studení,  obstaranie  vystrojenia pre studne a čerpadlá, obstaranie ramenových postrekovačov,  pásových  zavlažovačov a širokozáberových zavlažovačov  a systémov kvapkových závlah. Refundácia  je 30 až 50 percent z hodnoty investície. 
 - Súbeh pre obstaranie protiľadovcových sietí  bude otvorený od marca do septembra v úhrnnej sume 270 miliónov  dinárov:  do 10 hektárov na obstaranie  protiľadovcovej siete  s držiakmi  - do 800.000 dinárov na hektár. Refundácia je do 60 percent z hodnoty investície. 
- Súbeh na obstaranie  fóliovníkov v hodnote  60 miliónov dinárov vypisuje sa tiež v marci a trvá do septembra a užívatelia môžu byť iba fyzické osoby, registrované poľnohospodárske domácnosti a návrat prostriedkov je 50 percent z investície.
- Súbeh na  vybavenie  fariem a spracovanie v dobytkárstve (malé mäsiarne a malé mliekarne)    trvá od marca do júna. Na rozvoj dobytkárstva je plánovaných 125 miliónov  dinárov a refundácia je 50 percent z hodnoty investície. 
- Prostriedky  pre  malé spracovateľské  kapacity v  oblasti spracovania ovocia, zeleniny, hrozna, včelích výrobkov plánované sú v sume 70 miliónov dinárov. 
- Obnoví sa aj súbeh pre starobné domácnosti, pre starších vyše 65 rokov, ktorí chcú dať pôdu do nájmu. Súbeh  bude trvať do júna a vynáša 140 miliónov dinárov. 
- Pokračujú  aj spoločné vklady s lokálnymi samosprávami v úprave kanálovej siete, zásobovania vodou, kanalizačného systému v dedinských prostrediach. Spolu  s  VVP  Vode Vojvodine  budú   pokračovať práce na  údržbe  22.000 kilometrov kanálovej siete. 
Tribina poljoprivrednicima
 
Tribina poljoprivrednicima
 
Tribina poljoprivrednicima

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac