Ministarstvo za brigu o selu je raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Subjekti koji mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava su punoletni državlјani Republike Srbije koji nemaju navršenih 45 godina života i pripadaju sledećim kategorijama: pojedinac, samohrani roditelј, bračni par, vanbračni partneri. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja.

Ministarstvo za brigu o selu dodelјuje bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće čija procenjena tržišna vrednost nepokretnosti ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.200.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije do 1. novembra 2023. Godine.

Kontakt osoba za više informacija je Sonja Đuriš - Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика