O B A V E Š T E NJ E o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lj u j e s e zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavljivanja istog.
Ovo obaveštenje, zahtev vršioca komunalnih delatnosti i Odluka o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac sa obrazloženjem , objavljuje se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Kristina Benka Stojisavljević, master prav. s.r
Preuzimanje: Odluka o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunalac“ Bački Petrovac

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика