Позив за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бачки Петровац и Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2021. годину и Спортског признања за 2020. годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за признања
П р е д с е д н и ц а
Број: 016-6/29-2021-02
Дана: 19.08.2021. године
Бачки Петровац

- ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
- УСТАНОВАМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
- УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
- ГРУПАМА ГРАЂАНА
- ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
- ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања

На основу члана 16. став 1. Одлуке о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст) („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2013 и 8/2014), покрећем поступак за подношење иницијатива за доделу Награде Општине Бачки Петровац и Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2021. годину те Спортског признања за 2020. годину.

Услови, које морају испуњавати кандидати за доделу наведених јавних признања Општине Бачки Петровац, су садржани у Одлуци о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст), која је објављена на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Иницијативе, односно предлоге кандидата за доделу награде, посебног јавног признања и спортског признања могу поднети јавна предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, група грађана и појединци, одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.

Одлука о додели награде и посебног јавног признања за 2021. годину и спортског признања за 2020. годину доноси Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Комисије за признања а додела истих ће бити реализована на Свечаној седници Скупштине Општине Бачки Петровац која се традиционално одржава поводом Дана Општине Бачки Петровац 15. октобра.

Иницијативе, односно предлози се подносе у писаном облику уз адекватно образложење лично преко пријемне канцеларије Општинске управе Општине Бачки Петровац или путем поште, најкасније до 15.09.2021. године, на адресу: КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Коларова 6, Бачки Петровац.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
                                                                                                                                                                                                                                                                     Катарина Мелегова-Мелихова, с.р.
За тачност отправка:
С Е К Р Е Т А Р
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Растислав Лабат, дипл. прав.

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика