Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade

kzm.png
Poštovani sugrađani,
Otvorena je javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bački Petrovac  za period 2014- 2019 godine. Kako bi se obezbedio i sproveo konsultativan proces, kako bi građani bili upoznati sa LAP-om i mogli da daju svoje mišljenje, predloge i komentare, ovaj dokument će biti na javnoj raspravi od 21. novembra do 5. decembra 2013. godine. Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bački Petrovac možete preuzeti u elektronskoj formi klikom na link koji se nalazi ispod teksta a u štampanoj formi dokument možete pogledati u prostorijama Kancelarije za mlade opštine Bački Petrovac ul. XIV VUSB bb Bački Petrovac (dvorište Vrbare) i u Opštini Bački Petrovac u uslužnom centru ul. Kolarova 6 Bački Petrovac.
Predloge i komentare za izmenu i dopunu nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade možete dostaviti Kancelarije za mlade opštine Bački Petrovac do 5 decembra 2013. godine:
- na elektronsku adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;
- na adresu Kancelarije za mlade opštine Bački Petrovac, ul. XIV VUSB bb. Bački Petrovac;
- doneti lično u prostorije Kancelarije za mlade, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Izgradnja lokalnih akcionih planova predstavlja jedan od osnovnih fokusa angažovanja nove faze projekta ,,Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji''(SoSYEP) Nemačke organizacije "Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH", u cilju davanja podrške Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije u izgradnji struktura podrške i participacije mladih u Srbiji. Nacionalna strategija za mlade uzima princip decentralizacije kao model koji će omogućiti sprovođenje nacionalnih ciljeva, ali u skladu sa specifičnim potrebama mladih u svakoj lokalnoj zajednici. Stvaranje lokalnih akcionih planova za mlade upravo ima funkciju da se lokalne specifičnosti i potrebe, kao i ciljevi projektovani kroz Nacionalnu strategiju, inkorporiraju u okviru jednog dugoročnijeg plana razvoja lokalnih zajednica. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja osnovu decentralizovane implementacije Nacionalne strategije za mlade.
Zahvaljujući Kancelariji za mlade koja je pokrenula inicijativu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, opština Bački Petrovac je početkom godine izabrana da uđe u proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade i time uštedela opštini 1.000.000,00 dinara koje finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom "Deutsche Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade.
Formirana je Komisija koja je angažovana na izradi Lokalnog akcionog plana za mlade  koja je i predložila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bački Petrovac za period 2014-2019 godine, dala ga na javnu raspravu, gde posle javne rasprave pripremiće finalan dokument o kojem će odlučivati Opštinsko veće i Skupština opštine.
Pored rada i predloga Komisije za izradu LAP-a ispitivani su i mladi o njihovim potrebama, kao i udruženja mladih i udruženja za mlade i ostale NVO i institucije na lokalu.
Implementacijom Lokalnog akcionog plana za mlade se dugoročno i planski rešavaju problemi mladih koji su specifični za lokalnu zajednicu i to kroz razne mere i usluge za mlade. Kroz umrežavanje i saradnju lokalnih institucija i organizacija kvalitetnije se koriste resurse i pružaju usluge i aktivnosti za mlade a na taj način finansijska sredstva su usmerena ka potrebama i prioritetima mladih na lokalu.


Šta je akcioni plan i zašto akcioni plan

Akcioni plan je opipljivi dokaz razmišljanja i rezultata procesa planiranja. Plan nikada nije kruto postavljen, već se prilagođava izmenjenim okolnostima i ciljevima. Plan je kvalitativno i kvantitativno izražen zadatak omladinske politike kojim se preciziraju ciljevi, obezbeđuju kriterijumi za kontrolu ostvarenih rezultata i služi kao osnova za donošenje odluka o svakodnevnim aktivnostima.

Akcioni plan predstavlja dokument kojim se planira vođenje brige o mladima i trebalo bi da bude usvojen od strane lokalne vlasti, a izrađen u partnerstvu sa svim zainteresovanim i odgovornim stranama, kako bi bio održiv. Akcioni plan je deo strateškog planiranja kojim se utvrđuju osnovna načela politike prema mladima. Kod strateškog planiranja (strategije za mlade), koje prethodi izradi akcionog plana, od suštinske je važnosti da sve jedinice lokalne samouprave, sva udruženja građana i ostali subjekti društvene zajednice, poput političkih stranaka i nevladinih omladinskih organizacija, verskih, nacionalnih i drugih zajednica, međusobnom
saradnjom i zajedničkim delovanjem doprinesu postizanju zajedničkih ciljeva.
Odlike strategije za mlade, a kasnije i lokalnog akcionog plana za mlade (LAP-a) su:
-  uključenost, demokratičnost i otvorenost;
- zasnovan je na dogovoru svih zainteresovanih strana;
- prepoznaje i podstiče dalji razvoj sposobnosti mladih; posmatra mlade kao potencijal;
- dokument čitave opštine i zainteresovanih strana je dugoročan i nije vezan samo za mandat jedne političke- koalicije na lokalnim nivou

ŸLokalni akcioni plan za mlade (LAP) treba da odredi ulogu društva prema mladima, moguću ulogu mladih prema društvu, kao i načine za uspostavljanje partnerskog odnosa. Zato je neophodno precizno definisati: prava, uloge i odgovornosti, kao i jasne institucionalne mehanizme koji će mladima otvoriti prostor za delovanje i pomoći im da nađu svoje mesto u društvu. Preduslovi za razvoj LAP-a su: širok konsultativni proces, istraživanja o mladima i saradnja između organa lokalne samouprave, nevladinog sektora i samih mladih. Svaka strategija za mlade mora da poštuje postojeće potrebe mladih, ali i da bude u kontaktu sa realnim stanjem u zajednici. Različite internacionalne konferencije i forumi čija su tema bili mladi, njihov razvoj i unapređenje njihovog obrazovanja, zdravlja, okruženja u kome žive i kvaliteta života uopšte, pokazale su i usmerile pravce strateške brige o mladima kroz donošenje različitih preporuka, deklaracija i povelja, apelujući i obavezujući tako vladu i državnu upravu da se potrebe mladih ne smeju zanemarivati. LAP zato mora da pođe od Ustava Republike Srbije, a pre svega: Nacionalne strategije i Akcionog plana za mlade Republike Srbije i strateških ciljeva definisanih u dokumentima koje je donela Vlada Republike Srbije.
 
 Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bački Petrovac za period 2014-2019 godine
preuzmite ovde:

pdf1.gif Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade

 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика