O B A V E Š T E N ј E

Obaveštavaju se građani opštine Bački Petrovac da u periodu do petka, 04.08.2023. godine mogu prijaviti štetu na građevinskim objektima i polјoprivrednim usevima a koja je nastala dana 19.07.2023.godine i dana 21.07.2023.godine, a koja se može utvrditi isklјučivo na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Ovim putem se može prijaviti šteta na građevinskim objektima i polјoprivrednim usevima.

Šteta se prijavlјuje isklјučivo na pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, adresa Kolarova br. 6, popunjavanjem i podnošenjem odgovarajućih obrazaca prijave i izjave.

Obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, adresa Kolarova br. 6, u kancelarijama mesnih zajednica na teritoriji opštine Bački Petrovac, kao i elektronskim putem sa sajta Opštine Bački Petrovac.

Proveru prijave štete će izvršiti stručna komisija.

 

Izjava u vezi osiguranja

Prijava za naknadu stete

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика