Vianočný príhovor predsedu obce

 Vážení spoluobčania,novorocny-prihovor-predsedu.jpg
po celom roku plnom povinností a každodenných starostí, prichádza čas Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru . Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zabudnúť na každodenné povinnosti v práci a zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom vianočných sviatkov. Je to čas sviatočný keď sa spoločne stretávajú príbuzní, priatelia, známi a rodiny. Oživujú túžbu po vnútornom pokoji a šíria v ľuďoch dobrotu. K naším Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícii nie sú Vianoce tými pravými. Pamätáme ich veľa viac ako každý iný deň v roku. Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti, čo máme vštepené v nás, radi prenášame a odovzdávame mladším, naším deťom. Nech čistá krása sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá v ďalších generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a techniky, ale ukazuje sa najviac, že potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a mier.

 Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky úcty a obetavosti.  To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu spoločnosť. Koniec roka 2010 nám umožnil obzrieť sa za prežitými mesiacmi, zaregistrovať úspechy, vytýčiť si ciele svojho snaženia a realizovať naše spoločné vízie a predstavy o našom živote v našom meste. Každej obci zmysel dávajú občania svojou prácou, svojimi postojmi, sugesciami a pripomienkami. Tak ako doteraz aj do budúcna sa naša obec bude snažiť pracovať v záujme všetkých našich občanov. Počas celého roka 2010 v našej obci zmieňali sa chvíle úspešné a šťastné, ale i menej úspešné. Mnohé vytýčené ciele sme dotiahli dokonca, ale boli i také, ktoré sa nám nepodarili. Začali sme ďalšie projekty, niektoré i úspešne realizovali, nadviazali sme nové styky a spoluprácu nielen v našom štáte, ale i v zahraničí. Všetky tie ukončené, začaté a plánované projekty ďalej prispejú k zveľadeniu našej obce a k zlepšeniu života našich občanov. Môj cieľ je, aby samospráva vytvárala tvorivé podmienky pre všetkých, aby našla motiváciu pre investorov, a tým prácu pre každého bez ohľadu na vek, vzdelanie a zabezpečila perspektívu pre mladých.

  Vážení spoluobčania,
Ďakujem Vám všetkým za doterajšiu dôveru v moju prácu a prácu mojich spolupracovníkov. Pevne verím, že i naďalej budeme pracovať pre našich občanov, zabezpečujúc im lepšie a prajnejšie podmienky života.
Na záver Vám, Vážení spoluobčania, želám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení, v novej nádeji a nový rok 2011 nech Vám prinesie mnoho úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Predseda Obce Báčsky Petrovec
Vladimír Turan, práv. v.r. 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика