Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/novorocny-prihovor-predsedu.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/novorocny-prihovor-predsedu.jpg

 Vážení spoluobčania,novorocny-prihovor-predsedu.jpg
po celom roku plnom povinností a každodenných starostí, prichádza čas Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru . Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zabudnúť na každodenné povinnosti v práci a zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom vianočných sviatkov. Je to čas sviatočný keď sa spoločne stretávajú príbuzní, priatelia, známi a rodiny. Oživujú túžbu po vnútornom pokoji a šíria v ľuďoch dobrotu. K naším Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícii nie sú Vianoce tými pravými. Pamätáme ich veľa viac ako každý iný deň v roku. Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti, čo máme vštepené v nás, radi prenášame a odovzdávame mladším, naším deťom. Nech čistá krása sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá v ďalších generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a techniky, ale ukazuje sa najviac, že potrebuje práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a mier.

 Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky úcty a obetavosti.  To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre našu spoločnosť. Koniec roka 2010 nám umožnil obzrieť sa za prežitými mesiacmi, zaregistrovať úspechy, vytýčiť si ciele svojho snaženia a realizovať naše spoločné vízie a predstavy o našom živote v našom meste. Každej obci zmysel dávajú občania svojou prácou, svojimi postojmi, sugesciami a pripomienkami. Tak ako doteraz aj do budúcna sa naša obec bude snažiť pracovať v záujme všetkých našich občanov. Počas celého roka 2010 v našej obci zmieňali sa chvíle úspešné a šťastné, ale i menej úspešné. Mnohé vytýčené ciele sme dotiahli dokonca, ale boli i také, ktoré sa nám nepodarili. Začali sme ďalšie projekty, niektoré i úspešne realizovali, nadviazali sme nové styky a spoluprácu nielen v našom štáte, ale i v zahraničí. Všetky tie ukončené, začaté a plánované projekty ďalej prispejú k zveľadeniu našej obce a k zlepšeniu života našich občanov. Môj cieľ je, aby samospráva vytvárala tvorivé podmienky pre všetkých, aby našla motiváciu pre investorov, a tým prácu pre každého bez ohľadu na vek, vzdelanie a zabezpečila perspektívu pre mladých.

  Vážení spoluobčania,
Ďakujem Vám všetkým za doterajšiu dôveru v moju prácu a prácu mojich spolupracovníkov. Pevne verím, že i naďalej budeme pracovať pre našich občanov, zabezpečujúc im lepšie a prajnejšie podmienky života.
Na záver Vám, Vážení spoluobčania, želám, aby ste vianočné sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení, v novej nádeji a nový rok 2011 nech Vám prinesie mnoho úspechov, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Predseda Obce Báčsky Petrovec
Vladimír Turan, práv. v.r. 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac