Obaveštenje o objavljivanju zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika komunalnih i drugih usluga JKP "Komunalac" Bački Petrovac

Obaveštenje

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика