Održana tribina i edukacija „Jačanje kapaciteta Roma/kinja pri samozapošljavanju“ Aktivnost LAP obrazovanje Roma 2022-2025

naslov

Dana 11.11.2023 u prostorijama Turističke organizacije u Bačkom Petrovcu održana je tribina „ Jačanje kapaciteta Roma/kinja pri samozapošljavanju“ u okviru redovne aktivnosti Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma 2021-2025. Tribina je bila namenjena srednjoškolcima, mladima i ostalim nezaposlenim licima sa teritorije opštine Bački Petrovac.

Polaznici su stekli znanja iz sledećih oblasti:

  • Osmišljavanje kompletnog koncepta za osnivanje firme
  • Zakonske i regulativne forme vezane za pokretanje, rad i održivost firme
  • SWOT Analiza
  • Elementi marketing mixa
  • Izrada biznis planova / primeri i praktična nastava

Opšti i postignut cilj održane tribine:

  • Posle izvršene edukacije, treneri su osnažili i ojačali kapacitete kod mladih i nezaposlenih lica da pokrenu sopstveni posao kao i da sa više predznanja apliciranju za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zaspošljavanje u 2024 godini.

viber image 2023 10 23 14 23 32 149

viber image 2023 11 13 07 29 00 161

viber image 2023 11 13 07 29 20 665

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика