42. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.10.2021. godine održana je 42. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

2. Razmatranje predloga te donošenje zaklјučka, kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo: Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu razdeo 5, glava 00, program 15 - Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 39/0, ekonomska klasifikacija 499000 - sredstva rezerve o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 50.000,00 dinara, za povećavanje pozicije 214/0, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost: 1201-0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru (4234 - Usluge informisanja) za iznos od 50.000,00 dinara, radi obezbeđivanja sredstava za potrebe plaćanja oglasa Javnog konkursa.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo: Zaklјučak,kojim se vrši se izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu, i to:
1. D o d a j e s e, nabavka radova pozicija 0012 – REALIZACIJA PRVE FAZE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA U BAČKOM PETROVCU ZA POTREBE MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA
2. Procenjena vrednost bez PDV iznos „36.782.800,00“ dinara.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика