Izveštaj sa 103. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 28.11.2019. godine održana je 103. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 07,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Milan Anušjak i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu pravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
2. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Komisije za davanje u zakup, otuđivanje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup, otuđivanje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac;
3. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, te se predlaže dopuna dnevnog reda XXXII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, sazvane za 29.11.2019. godine, sa sledećom tačkom: Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac. Ujedno je donet zaklјučak kojim se upućuje zahtev za mišlјenje Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije u vezi postojanja sukoba interesa između funkcije odbornika i funkcije člana izborne komisije jedinice lokalne samouprave u stalnom sastavu, odnosno da li sadašnji odbornik Skupštine Opštine Bački Petrovac može da bude imenovan za člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac u stalnom sastavu, koja će sprovoditi izbore za nove odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o razrešenju člana Komisije za davanje u zakup, otuđivanje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, kojim se Radomir Zotović, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, razrešava od dužnosti člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, danom donošenja ovog rešenja, kao i Rešenje o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup, otuđivanje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, kojim se Maria Hric, dipl. ing. građ. zaposlena u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac na poslovima građevinskih radova, planiranja i projektovanja imenuje za člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, počev od narednog dana od dana donošenja ovog rešenja.
Povodom 3. tačke dnevnog reda se niko od prisutnih nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика