Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 30.12.2020. godine održana je 16. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Ondrej Bovđiš.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 13. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 11.12.2020. godine, zapisnika sa 14. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 16.12.2020. godine i zapisnika sa 15. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 21.12.2020. godine;

1. A) Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac za školsku 2019/20 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac školske 2020/21 godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. A) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

3. Razmatranje i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine bački Petrovac u 2020. godini;

4. Razmatranje predloga i upućivanje javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021 – 2025;

5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse;

6. Razmatranje predloga i usvajanje Programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima za teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

7. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i ustanovlјavanja prava službenosti prolaza;

9. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( GJK);

10. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o promeni aproprijacije ( OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac );

11. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
( Muzej );

12. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
( Jubilarne nagrade );

13. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;

14. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;

15. Razmatranje predloga i donošenje:
A) Rešenja o ustupanju na korišćenje na neodređeno vreme putničkog vozila u svojini Opštine Bački petrovac MUP Republike Srbije – PU Novi Sad – Policijskoj stanici Bački Petrovac
B) Rešenja o ustupanju na korišćenje na neodređeno vreme putničkih vozila u svojini Opštine Bački petrovac Zdrvstvenoj ustanovi Dom zdravlјa „Bački Petrovac“
16. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( solidarna pomoć)
17. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog;
18. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog Jaroslavi Čanji Jević – načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
19. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021 godinu OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu za 2019. godinu i Godišnji plan rada za 2020. godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2020. godini.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački petrovac je građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025. Javni poziv i nacrt LAP-a objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje predlog Odluke o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je usvojilo Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i ustanovlјavanja prava službenosti prolaza i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9., 10.,11. i 12. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneta su dva Rešenja o promeni aproprijacije i dva Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Ista Rešenja biće objavlјena u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom lijstu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom lijstu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je jednoglasno, bez diskusije donelo Rešenje o ustupanju na korišćenje na neodređeno vreme putničkog vozila u svojini Opštine Bački Petrovac MUP Republike Srbije – PU Novi Sad – Policijskoj stanici Bački Petrovac i Rešenje o ustupanju na korišćenje na neodređeno vreme putničkih vozila u svojini Opštine Bački Petrovac Zdrvstvenoj ustanovi Dom zdravlјa „Bački Petrovac“.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o odobrenju isplate solidarne pomoći za pobolјšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenog Jaroslavi Čanji Jević – načelnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.
Povodom 19. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,46 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize