Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 16.09.2020. godine održana je 4. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Saša Pećkovski, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „PROGRES“ Bački Petrovac Ljubomiru Kabiću iz Novog Sada;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „PROGRES“ Bački Petrovac Tatjane Zabunov iz Bačkog Petrovca.
2. Podnošenje Predloga za dopunu dnevnog reda III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „PROGRES“ Bački Petrovac Ljubomiru Kabiću iz Novog Sada i predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „PROGRES“ Bački Petrovac Tatjane Zabunov iz Bačkog Petrovca.
Povodom 2. tačke dnevnog reda reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je predložilo dopunu dnevnog reda III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac i podnelo predsedniku Skupštine Opštine Bački Petrovac Predloga za dopunu dnevnog reda III sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize