Izveštaj sa 6. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 05.09.2016. godine sazvao 6. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 5.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju plana rada za 2015 godinu, Finansijskog izveštaja za 2015 godinu, Plana rada za 2016 i Finansijskog plana za 2016 godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bački Petrovac,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac ,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac ,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac ,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
11. Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o besplatnoj užini u školskoj 2016/2017 godini.

Nakon što je usvojen zapisnik sa 5.sednice članovi Opštinskog veća nisu usvojili Izveštaj o izvršenju plana rada za 2015 godinu, Finansijski izveštaj za 2015 godinu, Plan rada za 2016 i Finansijski plan za 2016 godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje odluke. Zatim su članovi opštinskog veća razmotrili predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac , predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac , predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac i to u cilju ostvarivanja saradnje i usklađenog obavljanja poslova u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima kao i iniciranja i praćenja preventivno promotivnih i drugih aktivnosti u oblasti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac. Takođe je doneto Rešenje o besplatnoj užini u školskoj 2016/2017 godini na koju imaju pravo deca samohranih roditelja koji ostvaruju pravo na dečji dodatak, deca sa smetnjama u razvoju, korisnici novčane socijalne pomoći i deca sa statusom izbeglih i raseljenih lica.

Predsednik opštine Srđan Simić je 6. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 05.avgusta 2016. godine u 16,00h.

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика