Izveštaj sa 71. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 
2. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o popisu imovine i obaveza
3. Razmatranje predloga i donošenje Upustva za rad Komisije za popis
4. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o službenim putovanjima
5. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o poklonima funkcionera Opštine Bački Petrovac, ....
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 07.05.2015. godine sazvao 71. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Gavro Govorčin,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.
 
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Nebojša Stojisavljević- saradnik za planiranje i uređenje saobraćajne infrastrukture i Katarina Rašeta- opštinski pravobranilac.
 
Na početku sednice utvrđen je sledeći:
 
 Dnevni red:
 
 - usvajanje zapisnika sa 68 i 69 sednice
 
1. Razmatranje Zaključka Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 
2. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o popisu imovine i obaveza
3. Razmatranje predloga i donošenje Upustva za rad Komisije za popis
4. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o službenim putovanjima
5. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o poklonima funkcionera Opštine Bački Petrovac
6. Razmatranje dopune Zahteva za zamenu građevinskog zemljišta koji je podneo Skutelis Marios iz Novog Sada
7. Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu i razmatranje Izveštaja o utrošenim novčanim sredstvima za 2014 godinu
8. Razmatranje obaveštenja JP Direkcije za izgradnju Bački Petrovac povodom stana u Kulpinu
9. Razmatranje obaveštenja JP Direkcije za izgradnju Bački Petrovac povodom zaključka da bliže odredi lokaciju šahta u kome se desilo povređivanje Petrović Ognjena
10. Razmatranje žalbe na prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad koju je podneo Aladić Viktor iz Bačkog Petrovca
11. Razmatranje i prihvatanje inicijative donošenja Odluke o poveravanju poslova Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, pružanje savetodavne – terapijske i socijalno – edukativne usluge
12. Razmatranje i donošenje rešenja tekuće budžetske rezerve
13. Pitanja i predlozi
 
 
Nakon što su jednoglasno usvojeni zapisnici sa 68 i 69 sednice opštinskog veća, pristupilo se razmatranju pojedinih tačaka dnevnog reda. Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštine Bački Petrovac je kratko obrazložio Zaključak Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i utvrđena je visina naknade po jednom hektaru za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se ostvaruje po osnovu prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini prema Godišnjem program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac za 2015 a koja iznosi 260,00 evra po hektaru poljoprivrednog zemljišta bez obzira na klase, zbog toga što je ovo zemljište koje se daje u preči zakup u faktičkom stanju prilično ujednačeno i sve u rangu njive 2 klase. Period zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za katastarske opštine Gložan i Maglić iznosi sedam godina a za katarsku opštinu Bački Petrovac jednu godinu.Zatim je jednoglasno donet Pravilnik o popisu imovine i obaveza, Upustvo za rad komisije za popis, Pravilnik o službenim putovanjima i Pravilnik o poklonima funkcionera Opštine Bački Petrovac.Povodom šeste tačke dnevnog reda članovi opštinskog veća su odobrili Zahtev za zamenu građevinskog zemljišta koji je podneo Skutelis Marios iz Novog Sada te utvrdili predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bački Petrovac. Dalje su članovi opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno doneli Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu i prihvatili Izveštaj o utrošenim novčanim sredstvima za 2014 godinu. Zatim je odobreno opštinskom pravobraniocu da predloži vansudsko poravnanje između opštine Bački Petrovac i Petrović Ognjena iz Maglića radi naknade nematerijalne štete usled pada oštećenog u šaht koji se nalazi u svojini opštine Bački Petrovac, te dali saglasnost na isplatu u iznosu od 50.000,00 dinara. Nakon toga je jednoglasno odbijena žalba Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca za priznavanje jednokratne novčane pomoći kao neosnovana, te je potvrđeno prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac kao pravilno i na zakonu zasnovano.Članovi opštinskog veća su doneli i rešenje o tekućoj budžetskoj rezervi za isplatu troškova održavanja zgrade suda u Bačkom Petrovcu i prihvatili inicijativu za donošenje Odluke o poveravanju poslova Centru za socijalni rad, pružanju savetodavno – terapijske i socijalno – edukativne usluge.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 71. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 07.maja 2015. godine u 11,00h.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика