Izveštaj sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 22.08.2019. godine održana je 93. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,30 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali: Karol Verle, Milan Anušjak i Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći izmenjen

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 90. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 07.08.2019. godine;
b) 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 09.08.2019. godine;
v) 92. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 14.08.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Molbe za odobrenje predloga o rešenju grejanja Slovačkog vojvođanskog pozorišta i odobrenje novčanih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju godišnjeg odmora Načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o davanju podrške Složenoj mlekarsko-stočarskoj i povrtarsko voćarskoj zemlјoradničkoj zadruzi Ušće-milk Maglić za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća od 17.07.2019. godine;
5. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni Zapisnici sa 90., 91. i 92. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se upućuje zahtev predsednici Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac da se dopuni izveštaj o radu br. 320-8/2019 od 07.06.2019. godine, tako da se u izveštaju navedu svi problemi koji otežavaju i usporavaju rad komisije, te da se dopunjen izveštaj blagovremeno dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac na razmatranje, i ujedno se konstatuje da će Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac obezbediti potrebne materijalno-tehničke uslove kako bi se ubrzalo skeniranje iskaza učesnika u postupku komasacije.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se prilikom rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac obezbediti sredstva za uspostavlјanje grejanja na prirodni gas Slovačkog vojvođanskog pozorišta i ostalih ustanova i organizacija koje su se do sada grejale preko iste peći.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se Jaroslavi Čanji Jević, postavlјenoj na položaj načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, utvrđuje korišćenje godišnjeg odmora za 2019. godinu u trajanju od 30 radnih dana.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje podršku Složenoj mlekarsko-stočarskoj i povrtarsko voćarskoj zemlјoradničkoj zadruzi Ušće-milk Maglić za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija, koji je objavlјen 17.07.2019. godine, i ujedno daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac da potpiše i overi izjavu predsednika opštine na obrascu prijave za javni konkurs.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija oko ekološkog incidenta koji je nastao usled palјenja deponije u Bačkom Petrovcu, te o načinu sprečavanja ovakvih incidenata.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 16,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика