Pokrajina regresira prevoz za blizu tri hilјade studenata

Pokrajina potpisivanje Ugovora 2

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je u ovoj godini, za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine, obezbedio 20 miliona dinara. Pravo na ova sredstva ostvarile su na osnovu javnog konkursa 33 lokalne samouprave. Nјihovim predstavnicima je danas, tim povodom, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

 

Obraćajući se prisutnima, prof. dr Zoran Milošević je naglasio da se radi o veoma važnom konkursu partnerstva sa roditelјima i studentima, kao i sa lokalnim samoupravama, jer su sredstva namenjena za one koji prevoz studenata plaćaju praktično od svog ličnog dinara. Naime, sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budžetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskom centru i koji ne koriste stipendije i kredite.

Pokrajina potpisivanje Ugovora 1

Profesor Milošević je naveo da je naš Univerzitet lociran u četiri grada, te da se visoke škole nalaze u svim delovima Vojvodine.

„Nemamo tako, rekao bih, intenziviranu potrebu da se putuje za Novi Sad, Beograd ili neki drugi grad u Srbiji. Ali, i ovaj konkurs je pokazao da naši studenti zaista imaju punu slobodu da svoje afinitete ostvaruju na način koji traži da pomognemo i mi, kao i da takvim potrebama izađemo u susret“, rekao je Milošević i dodao da je ovo jedan dobar kontinuitet koji se očituje već godinama unazad, te da veruje da će Pokrajina i narednih godina podržavati ovakve projekte.

http://www.vojvodina.gov.rs/sr/вести/покрајина-регресира-превоз-за-близу-три-хиљаде-студената

Od 33 lokalne samouprave koje su po konkursu ostvarile pravo na dodelu sredstava za sufinansiranje prevoza studenata za 2017. godine,  Opštini Bački Petrovac  dodeljeno je  423.936,00 dinara. Tim povodom predsednik opštine Srđan Simić je prisustvovao svečanom potpisivanju Ugovora u Pokrajinskoj vladi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика