Opštinu Bački Petrovac posetila delegacija iz Slovenije

delegacija-Slovenije.jpg 

U poseti Opštini Bački Petrovac dana 10. i 11. novembra je boravila delegacija iz Republike Slovenije.
U delegaciji su bili:
- dr Ivan Žagar – ministar za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj u periodu 2004-2008
- Ivo Pristovnik – predsednik Udruženja direktora opštinskih uprava Republike Slovenije u periodu 1999-2007
- Rudi Meršak – projekt menadžer
- i privrednici iz Republike Slovenije.
U razgovorima koji su vođeni sa rukovodstvom Opštine Bački Petrovac delegacija iz Slovenije je sagledala situaciju u Opštini Bački Petrovac na polju stepena razvijenosti lokalne samouprave, infrastrukture i planske dokumentacije. Takođe je prenela iskustva njihove republike u procesu pridruživanja članicama Evropske unije. Istaknuto je da lokalne samouprave u Srbiji moraju raditi na administrativnoj opremljenosti i projektima prekogranične saradnje.  
Posle razgovora usledila je konferencija za štampu. U izjavama delegacije iz Republike Slovenije bilo je pozitivnog mišljenja o stepenu razvijenosti Opštine Bački Petrovac pre svega u stepenu preduslova potrebnih za privredni razvoj tj. u stepenu usvojenosti planske dokumentacije, izgrađenosti infrastrukture i izuzetno povoljnog geografskog položaja.

Kao rezultat ovih razgovora u narednih mesec dana očekuje se potpisivanje Protokola o saradnji sa jedne strane Konzorcijuma u čijem sastavu je Institut za javnu upravu, Institut za evropske projekte i druge javne institucije i udruženja Republike Slovenije a sa druge strane Opštine Bački Petrovac. Predmet Protokola o saradnji će biti pomoć prilikom apliciranja i korišćenja sredstava Evropske unije državama koje su na putu pristupa Evropskoj uniji.   
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика