Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Image Na XXXIII sednici Skupštine opštine Bački Petrovac razmatrano je 9. tačaka dnevnog reda na kojoj je:
1.doneta Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac,
2.a. usvojen Izveštaj o javnoj raspravi povodom donošenja Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.01.2008. do 31.12.2012. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
2.b. doneta Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić i o obliku i načinu neporednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu,
3. usvojena  Informacija o vaspitno-obrazovnom radu osnovnih škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac te Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac, za školsku 2006/2007 godinu,
4. usvojena  Informacija i donet radni zaključak o službenim stanovima na kojima ima pravo korišćenja Opština Bački Petrovac i o aktivnostima koje se sprovode u vezi istih,
5.a. doneto  Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (predstavnici roditelja),
5.b. doneto  Rešenje o imenovanju dva nova člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac (predstavnici roditelja),
6. doneto  Rešenje o razrešenju članova Komisije za dodelu Nagrade Opštine Bački Petrovac i  Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac,
7. doneto  Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
8. doneto Rešenja o davanju saglasnosti na  Pravilnik o naknadama za rad predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac k.o. Maglić, sekretara Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku komasacije,
9. doneto  Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za međunacionalna odnose.

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac