U ponedeljak 05.06.2023 godine će se vršiti sakupljanje prazne ambalaže od pesticida I herbicida sledećim rasporedom:

amb

od 7.00 do 8.30 časova Kulpin - na ulazu u naselje Kulpin pored mosta na kanalu

od 09.00 do 11.00 časova Bački Petrovac - kraj Ulice jarmočne u B.Petrovcu

od 11.00 do 12.15 časova Gložan- na ulasku u Gložan na betonskoj pisti

Vreće možete dobiti u kanc.8 u opštini Bački Petrovac.

Hvala svima koji brinu o zaštiti životne sredine !

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика