Podrška porodicama sa decom i mladima sa teškoćama u razvoju

CSR LOGO 2

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je u toku aprila ove godine realizovao akciju  kojom je materijalno podržao porodice sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju a koja su ostvarila pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica / osnovni i uvećani/.

Pomoć je dodelјena u vidu jednokratne novčane pomoću u iznosu od 10.000 dinara po pojedincu, namenjena je za rehabilitaciju, specijalističke preglede i  tretmane dece sa cilјem unapređenja njihovog rasta i razvoja i pobolјšanja kvaliteta života. Akcijom su podržane 24 porodice, sredstva od 240.000 dinara obezbeđena su iz budžeta opštine Bački Petrovac.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика