Prezentacija usluge lični pratilac u opštini Bački Petrovac

CSR LOGO

Dana, 01.06.2022.g. u Bačkoj Palanci  održana je tribina pod nazivom „ Prezentacije lokalne usluge u socijalnoj zaštiti lični pratilac„ u organizaciji Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka. Aktivno učešće u tribini uzeo je centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac. v.d.direktora Biljana Drakulić predstavila je lokalnu uslugu lični pratilac u opštini Bački Petrovac, kroz nekoliko celina, razvoj usluge, stručne procedure koje sprovodi centar po zahtevu roditelja/staratelja, organizacija usluge, izazovi u relaizaciji same usluge.

 

IMG fd77a8e937ca5b9b87d6cafbc08fb07e V 1

Lokalna usluga socijalne zaštite lični pratilac u opštini Bački Petrovac je uspostavljena 2018 godine, ukupno je koristilo 18 dece i mladih u svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, aktuelno koristi 9 dece i mladih, 5 dece u osnovnoj školi i 4 dece obuhvaćeno srednjim obrazovanjem. Sredstva za realizaciju usluge obezbeđu se iz budžeta lokalne samouprave. Aktuelno uslugu pruža licencirani pruzalac doo.Anaconda Sekurity iz Sombora.

Kroz različite usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou rukovodimo se vizijom opštine koja je u prvoj strategiji razvoja socijalne zaštite opštine Bački Petrovac definisana kroz razvijanje i stvaranje  istih mogućnosti za sve gradjane/ke opštine bez obzira na njihovu različitost.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика