Realizovana obuka za pružanje usluge socijalne žaštite Lični pratilac deteta

obuka za uslugu 1

U organizaciji Centra za socijalni rad u periodu od 17 – 19. 11 .2017. g.,  u prostorijama OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu održana je akreditovana obuka za uslugu socijalne zaštite lični pratilac deteta.  Obukom su obuhvaćeni lični pratioci koji pružaju uslugu, lica koja bi u narednom periodu mogla biti angažovana za ličnog pratioca, predstavnici svih nivo obrazovnog sistema, vrtić, osnovne i srednja škola,  predstavnici  Interresorne komisije opštine Bački Petrovac, stručni radnici centra za socijalni rad, koordinator službe usluge socijalne zaštite „Kučna nega i pomoć u kući“, roditelji dece/učenika koji koriste uslugu ličnog pratioca.

Obuka je održana sa ciljem unapređenja i podizanja kvaliteta pružanja usluge, usaglašavanja očekivanja svih aktera usluge. Sredstva za obuku obezbedila je opština Bački Petrovac.   

obuka za uslugu 2

obuka za uslugu 3

obuka za uslugu 4

obuka za uslugu 5

obuka za uslugu 6

obuka za uslugu 7

obuka za uslugu 8

obuka za uslugu 9

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика