Učešće stručnih radnika Centra za socijalni rad na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji u Bačkom Petrovcu

Medjunarodna naucno strucna konferencija 1

Stručni radnici centra za socijalni rad, Biljana Drakulić, psiholog, direktorka centra i Milka Grbić, psiholog , izlagali su na 13. Međunarodnoj naučno – stručnoj konferenciji , koja je održana u Bačkom Petrovcu od 20. - 22. oktobra pod nazivom „Zdravstveni i socijalni problemi 21 veka“, svoj rad „Kad nevidljivi postanu vidljivi“ jedan od mogućih obilka unapređenja saradnje centra za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite - primer prakse CSR B.Petrovac.

Po pozivu Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ iz Subotice, dana 17.10.2017. godine stručne radnice su prezentovale aktivnost centra u radu sa korisnicima u ustanovama socijalne zaštite na okruglom stolu pod nazivom „Komunikacija i saradnja ustanova za smeštaj i CSR“. Centar za socijalni rad opštine BačkiPetrovac u saradnji sa ustanovama socijalne zaštite kontinuirano od 2014. godine sprovodi aktivnosti posete korisnicima u ustanovama socijalne zaštite, posete korisnika/ štićenika rodnom mestu, susrete sa srodnicima, te prezentaciju o čuvanih veština korisnika/ štićenika. Realizovane aktivnosti imaju za ciljeve poboljšanje kvaliteta i zadovoljstva životom korisnika, demarginalizaciju i izlazak iz nevidljivosti u vidljivu zonu za zajednicu, predstavlja priliku zasticanje novih iskustava, kontakata i obogaćivanja sadržaja iz svakodnevnog života,osnaživanje korisnika i njihovo socijalno uključivanje, podsticanje promena,reuspostavljanje kontakata sa srodnicima, prijateljima, bliskim osobama, negovanju i oživljavanju tradicije, običaja, nacionalnog i kulturnog identiteta, uspomena, podsećanje javnosti naočuvane kapacitete, veštine korisnika i njihovog značaja za širu zajednicu. Evaluacija realizovanih aktivnosti je ukazala da iste doprinose ostvarivanju početnih ciljeva. Aktuelno je u ustanovama socijalne zaštite ovog tipa zbrinuto 24 korisnika /štićenika iz opštine Bački Petrovac.

Medjunarodna naucno strucna konferencija 2

Medjunarodna naucno strucna konferencija 3

Medjunarodna naucno strucna konferencija 4

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика