Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Plakat mentalno zdravlje 2019 1

Međunarodni dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac obeležiće organizovanjem Tribine pod nazivom „Mentalno zdravlje za sve“ koja će se održati 10.10. 2019. g. u sali Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 17.00 časova.

Cilj tribine jeste prоpаgirаnjе prеvеntivnih mеntаlno  higiјеnskih nаčеlа živоtа; sеnzitizаciја širе  јаvnоsti i rеlеvаntnih društvеnih činilаcа zа prоblеmе  pоrоdicа/ pojedinca i mоgući sistеmski оdgоvоri nа njih, upoznavanje sa lokalnim servisima i uslugama  podrške osobama sa psihičkim poteškoćama, podizanje svesti učesnika u odnosu na aktivno delovanje i učestvovanje u društvu, promocija ljudskih prava i jačanje svesti građana o ljudskim pravima osoba sa narušenim mentalnim zdravljem, razvijanje i jačanje mreža podrške u lokalnoj zajednici.

Pozivamo da uzmete aktivno učešće u radu tribine.

                                     Neguj  i voli svoje mentalno zdravlje.

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize