Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

U pеriоdu оdržаvаnjа Меđunаrоdnоg bеоgrаdskоg sајmа knjigа kао јеdnа u nizu inоvаtivnih i аfirmаtivnih аktivnоsti ministаrstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja je sajam J=EDNAKIH koji ima za cilj da nа јеdinstvеn nаčin, nа јеdnоm mеstu i pоd istim slоgаnоm, prеdstаvi rеzultаtе i primеrе dоbrih prаksi zаsnоvаnih nа pristupu dа su svi grаđаni јеdnаki. Na poziv  Bilјаne Bаrоšеvić,  pоmоćnice ministrа – Sеktоr zа zаštitu оsоbа sа invаliditеtоm, opština Bački Petrovac je dana, 24.10.2019. godine na sajmu J=EDNAKIH,  prezentovala sektor socijalne zaštite u svojoj zajednici.

Prezentaciju i promociju aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite, sa posebnim osvrtom na aktivnost Centra za socijalni rad i Udruženja roditelja osoba sa posebnim potrebama MY vodile  su direktorka centra za socijalni rad, Biljana Drakulić  i vaspitačica u udruženju Daniela Leginj Sabova. Promociju i prezentaciju su pratili predstavnici lokalne samouprave, pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srdjan Stojanović, stručni radnici centra, članovi udruženja roditelja sa posebnim potrebama MY, njihovi srodnici, predstavnici OOCK, predstavnici udruženja penzionera i invalida rada, lični pratioci dece sa smetnjama u razvoju. Centar za socijalni rad se odazvao pozivu Komore socijalne zaštite i u sradnji sa udruženjima u opštini pripremio promo materija koji je tokom trajanja sajma izložen na štandu Komore socijalne zaštite  i dostupan posetiocima sajma.

jed2

jed3

jed4

jed5

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize