Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 15 
30. septembar 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

150. - Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
151. - Odluka o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,
152. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornice u Skupštini opštine Bački Petrovac,
153. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
154. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,
155. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu
156. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,
157. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
158. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za rodnu ravnopravnost,
159. - Rešenje o izboru novih članova Saveta za rodnu ravnopravnost,
160. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za mlade,
161. - Rešenje o izboru novih članova Saveta za mlade,
162. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
163. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
164. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
165. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac,
166. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2016/2017 godinu,
167. - Rešenje o izboru članova Komisije za planove,
168. - Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
169. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
170. - Rešenje o prestanku funkcije direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
171. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
172. - Rešenje o razrešenju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
173. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
174. - Zaklјučak u vezi ispravke grešaka u Rešenjima o razrešenju članova nadzornih odbora u JKP „Progres“ Bački Petrovac, JKP „Komunalac“ Maglić i JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
175. - Ispravka Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić – (prečišćeni tekst).

 


Preuzmite ovde: