Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 28

10. novembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

189. - Rešenje o postavlјanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,

190. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

191. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

192. - Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

193. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

194. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

195. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

196. - Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

197. - Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

198. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za zdravlјe opštine Bački Petrovac

199. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2020/2021. godinu

200. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

201. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

202. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

203. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

204. - Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

205. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

206. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

207. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

208. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac

209.- Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

210. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157- 2020,

 

 

III. OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

211. - Rešenje o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu.


Službeni list br 28