Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 28a

10. novembra 2020

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

212. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.


Službeni list br 28a 2020