Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 3

2. februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

5. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2021. godine,

6. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,

7. - Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu,

8. - Odluka o boravišnoj taksi i godišnjem iznosu boravišne takse,

9. - Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

10. - Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac ustanovlјenje prava službenosti prolaza,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2021 – 2023,

13. - Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na predlog Pravilnika o radu JKP „Komunalac“ Bački Petrovac,

 

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

14. - Zaklјučak o dodeli mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac, broj 013-1/2021-02-2,

 

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

15. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/14-2021,

16. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/231-2020,

17. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/232-2020,

18. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/233- 2020,

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/234- 2020,

20. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/240- 2020.


Službeni list br 3- 2021


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize