Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 3a

02.  februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

21. - Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025 i

Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025.


Službeni list br 3a- 2021