Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 5 
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

54. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
55. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
56. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
57. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
58. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
59. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
61. - Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

III SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

62. - Ispravka Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5 - 2017


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih