Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6
19. jula 2019
S A D R Ž A J

I     OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/128-2019,

65. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/129-2019,

66. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/130-2019,

67. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/132-2019,

68. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/133-2019,

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/151-2019,

70. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/152-2019,

71. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/153-2019,

72. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/154-2019,

73. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/155-2019,

74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156-2019,

75. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157-2019,

76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/158-2019,

77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/159-2019,

78. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/149-2019,

79. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/150-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 6 - 2019


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih