Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7
03. septembra 2019
S A D R Ž A J

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

81. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

82. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

84. - Rešenje o postavlјanju novog sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 7 - 2019