Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 1, 05.marta 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. -    Odluka o utvrđivanju prava i uslova za sticanje studentskih  
stipendija,
2. -    Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta
u 2007. godini,
3. -    Rešenje o davanju saglasnosti na budžet Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
4. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program izgradnje komunalnih objekata i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
5. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke  i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
6. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007. godinu,
7. -    Rešenje o davanju saglasnosti  na Program prihoda i rashoda  opšte komunalne    potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
8. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP «Progres» Bački Petrovac za 2007. godinu,
9. -    Rešenje o  davanju saglasnosti na Statut  Zdravstvene ustanove Dom zdravlja «Bački Petrovac» Bački Petrovac,
10. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Ugovor o poslovnoj saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća  «ALMA  MONS» d.o.o. Novi Sad,
11. -     Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Ustanove  «Slovenské vojvodinské divadlo» u Bačkom Petrovcu,
12. -    Rešenje  o imenovanju upravnika Ustanove «Slovenské vojvodinské divadlo» u Bačkom Petrovcu,
13. -    Rešenje o razrešenje člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
14. -    Rešenje o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine  Bački Petrovac,
15. -     Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke  organizacije Opštine Bački  Petrovac,
16. -    Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
17. -    Rešenje o razrešenju privremenog Upravnog odbora «Centra za socijalni  rad Opštine Bački Petrovac»   Bački Petrovac,
18. -     Rešenje  o  imenovanju Upravnog odbora «Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac» Bački Petrovac,
19. -     Rešenje o imenovanju Nadzornog  odbora «Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac» Bački Petrovac,
20. -    Rešenje o imenovanju predsednika i članova  Komasacije za sprovođenje postupka komasacije  zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
21. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar  «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
22. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
23. -    Zaključak o predlogu  zamene zamenika predsednika Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog  zemljišnog fonda  i konfiskacijom  zbog   neizvršenih  obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,
23.a -      Plan  opšteg uređenja naselja Gložan,


II   DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU
 PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

24. -    Program izgradnje komunalnih objekata i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu,
25. -    Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke  i individualne komunalne potrošnje za 2007. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac,
26. -    Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2007. godinu,
27. -    Program prihoda i rashoda  opšte komunalne    potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2007. godinu.