Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 2, 06.aprila 2007.god.


S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. -    Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
29. -    Odluka o prihvatanju Pisma o namerama Opština o zajedničkom  upravljanju  otpadom i načelnog Plana aktivnosti na uspostavljanju  regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
30. -     Odluka o obavljanju eksterne revizije Završnog  računa budžeta Opštine Bački  Petrovac za  2006.  godinu,
31. -    Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
32. -    Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u radni tim za realizaciju aktivnosti na uspostavljanju regionalnog sistema  upravljanja otpadom,
33. -    Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić,
34. -     Rešenje o razrešenju od dužnosti člana Upravnog odbora JKP «Progres«  Bački Petrovac,
35. -    Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar  «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36. -    Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar «Báčsky Petrovec»  Bački Petrovac,
36.a.-   Plan opšteg uređenja naselja Kulpin,
36.b. -    Plan opšteg uređenja naselja  Maglić,

II    PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

37. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu,
38. -    Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih  oblasti kulture,
39. -     Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih finansiranju delatnosti  nevladinih organizacija,
40. -    Rešenje  o   davanju  saglasnosti   na  cene   komunalnih  usluga   JKP «Progres»  Bački   Petrovac.

pdf.png

Preuzmite ovde