Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 1, 06. januara 2010 god.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
1. - Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Kulpin, za period od 01. februara 2010. do 31.  januara 2015. godine,
2. - Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan  za period od 01. januara 2010. do 31. decembra 2014. godine,
3. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
4. - Odluka o usklađivanju lokalnih komunalnih taksi.

Preuzmite ovde

Službeni list br.1 - 2010