Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 13, 30. decembra 2009.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
151. -  Odluka visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2010. godini,
152. -  Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine  opštine  Bački Petrovac,
153. -  Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
154. -  Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za  sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,
155. -  Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,

II  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE BAČKI PETROVAC

156. -    Odluka o privremenom finansiranju  budžeta Opštine Bački Petrovac za period  januar – mart 2010. godine.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.13 - 2009