Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 1, 1. mart 2011.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Rešenje o konstatovanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
2. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan  rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
3. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
4. -  Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Komisije za davanje u zakup  građevinskog zemljišta,
5. - Rešenje o imenovanju  predsednika  Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
6. - Rešenje o razrešenju upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
7. - Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove  Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

8. - Odluka o prenosu  upravljanja na stanovima u svojini Republike Srbije, na kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja,  sa Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu  i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,

III  PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Naredba.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.1 - 2011