Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 2, 24. mart 2011.god
SADRŽAJ

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

10. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2011. godinu,
13. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Gložan,
14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prazniku – Danu Mesne  zajednice Gložan,
15. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti  upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu,
16. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
17. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
18. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu  Bački Petrovac,

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
20. - Odluka o delimičnom  oslobađanju od plaćanja komunalne takse za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.2 - 2011