Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/pdf.png

Broj: 12, 10. oktobra 2008. god.

 S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

101. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
102. -    Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku,
103. -    Odluka o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
104. -    Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
105. -    Odluka o rasporedu viška prihoda po Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2007. godinu,
106. -    Odluka o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić,
107. -    Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2009-2014,
108. -    Odluka o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
109. -    Odluka o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2008. godinu,
110. -    Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,
111. -    Rešenje o razrešenju od funkcije predsednika Opštine Bački Petrovac,
112. -    Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac,
113. -    Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
114. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac za školsku 2008/2009 godinu,
115. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac,
116. -    Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca,

II  MESNA ZAJEDNICA KULPIN

117. -    Izveštaj o sprovedenim  izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin.