Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 6, 01. jula 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

68. - Odluka o načelima komasacije katastarske opštine Kulpin,
69. - Rešenje o razrešenju od funkcije članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
70. - Rešenje o izboru članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
72. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
73. - Rešenje o davanju  saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.6 - 2011