Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 7, 05. avgusta 2011.god
SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

74. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o  mreži ustanove  za decu predškolskog uzrasta u Opštini  Bački Petrovac,
75. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju komandanta, zamenika  komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.7 - 2011