Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanјa, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački petrovac

grb opstine vestiIzborna komisija Opštine Bački Petrovac, na sednici održanoj  25.04.2016. godine, sa početkom u 15,10 časova na osnovu utvrđenih rezultata glasanja na svih 11 Biračkih mesta za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac sprovedenih dana 24.04.2016. godine a primenjujući principe utvrđene u članu 41. Zakona o lokalnim izborima (sistem najvećeg količnika), odborničke mandate u Skupštini opštine Bački Petrovac raspodelјuje na sledeći način:

 

 

Red. br.

Naziv Izborne liste

Broj mandata koji se dodelјuju Izbornoj listi

1)

Sačuvajmo naša sela danas – Demokratska stranka

5
2) Aleksandra Vučić – Srbija pobeđuje 9
3)

Liga socijaldemokrata Vojvodine- Nenad Čanak

3
4)

Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije

2
5)

Zajedno za opštinu – Boris Tadić

0
6) Slovaci napred! – Slováci vpred! 2
7) Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman 6
8)

Slovačka stranka – Slovenská strana dr. Boldocki Ilić Ana

2
9)

Za sredinu u kojoj vredi živeti – Pre prostredie v ktorom je hodno žiť

2
10)

Dr. Vojislav Šešelј – Srpska radikalna stranka

0

 

2. Raspodelјen broj mandata koji su dodelјeni pojedinim Izbornim listama Izborna komisija Opštine Bački Petrovac će dodeliti u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim izborima.

3. Rezultate izbora odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac će Izborna komisija Opštine Bački Petrovac objaviti u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mesta.

 

U Bačkom Petrovcu, dana 25.04.2016. godine

           

          

               SEKRETAR  I K                                                 PREDSEDNIK  I K

 dipl. prav. Svetioslav Majera, s.r.                 dipl. prav. Govorčin Dušan, s.r.

 

 

ČLANOVI IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. Vlasta Bohušova, s.r. - član IK u stalnom sastavu,
 2. Rastislav Čapelјa, s.r.  – član IK u stalnom sastavu – odsutan,
 3. Jan Jovankovič, s.r. – član IK u stalnom sastavu,
 4. Maria Kovač-Kiselјa, s.r. – član IK u stalnom sastavu,
 5. Igor Simić, s.r.  – član IK u stalnom sastavu,
 6. Marina Martinko Sabolčki, s.r. – član IK u stalnom sastavu
 7. Ondrej Benka, s.r. – član IK u stalnom sastavu,
 8. Milina Labat, s.r. – član IK u stalnom sastavu,
 9. Mihal Spevak, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 10. Jasna Cesnak, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 11. Branislav Kevenski, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 12. Strahinja Popadić, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 13. Vinka Marjanović, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 14. Miroslav Kokavec, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 15. Samuel Šulјan, s.r. – član IK u proširenom sastavu,
 16. Jan Dubovski, s.r. – član IK u proširenom sastavu.  

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика