Bački Petrovac

naselja-bp.jpg

Bački Petrovac je najveće mesto u opštini sa najrazvijenijim sekundarnim i tercijalnim delatnostima koje su znak njegove privrede i brojnih funkcija koje vrši za druga naselja. Sem privrede on ima razvijene društvene službe koje su u stanju da obavljaju poslove i za susedna sela. Grb Backog Petrovca


Etnički elementi su vrlo značajni, ako ne i značajniji od saobraćajnih i ekonomskih elemenata. Bački Petrovac je najveće slovačko naselje u Bačkoj (kao i u državi). To je etnički, kulturno-prometni, a ranije i religijski centar Slovaka u Srbiji i Crnoj Gori. Slovačka gimnazija - odeljenje Učiteljskog fakulteta na slovačkom jeziku i Slovačko vojvođansko pozorište su najviše nastavne i kulturne institucije za sve Slovake u našoj zemlji. Izdavačka delatnost, dnevna i periodična štampa ovde sagledava prve časove svoga pojavljivanja. Bački Petrovac je pored svega i centar mnogobrojnih kulturnih, prosvetnih, muzičkih, folklornih i mnogih drugih manifestacija.

 

 Bački Petrovac se po obliku razlikuje od ostalih naselja u opštini. Dok su sva naselja panonskog tipa i ušorena, urađena prema unapred pripremljenom planovima, dotle je Bački Petrovac primer naselja, koje se razvijalo stihijski, bez uticaja ondašnjih civilnih i vojnih vlasti.

 

Najkarakterističnije crte topografskog razvitka Bačkog Petrovca jeste postojanje starog jezgra – centra naselja – sa uzanim, zbijenim i krivudavim uličicama, mestimično i slepim, zatim malim stambenim četvrtima i kućnim placevima, neobičnim za vojvođanske prilike. Ovo jezgro, zbijeno na malom prostoru, bilo je naselje kmetova i poniklo je na levoj obali Begeja. Ono je i danas geometrijsko središte mesta, u kome se sreću brojni putevi. Od ovog jezgra radijalno prolaze ulice, izgrađene u novije vreme. One su šire, duže i pravilnije, kao i kuće i placevi, koje su prostranije i veće.

Ovakav tip naselja sa izrazitim kontrastima predstavlja pravi kuriozitet među naseljima panonskog tipa. Ovakvo stanje se objašnjava time, da se od nekadašnjeg jezgra preko pašnjaka koji su onda opkoljavali jezgro, polazile staze na njive oko sela. Na praznim parcelama duž ovih puteva i staza ljudi su prema svome nahođenju gradili kuće.

 

Istorija

Najraniji pomen o Bačkom Petrovcu je iz XIV veka. Sredinom XVIII veka Bački Petrovac naseljavaju Mađari, a najviše Slovaci, kojima je ovo mesto ostalo glavno središte. U XVIII i XIX veku ovde je bilo veliko vlastelinstvo - futoško, koje je obuhvatalo Gložan i Petrovac. Bački Petrovac je imao znatan doprinos u borbi sa okupatorom i to u okviru Novosadskog partizanskog odreda, sve do konačnog oslobođenja 1944. godine.
Slovačka gimnazija osnovana je 1919. godine i Učiteljska škola bile su najviše nastavne institucije za sve Slovake u našoj zemlji.

 

Kultura
Bački Petrovac je i centar mnogobrojnih kulturnih, prosvetnih, muzičkih, folklornih i drugih kulturno-umetničkih manifestacija. Među znamenitijim spomenicima istorije je spomenik obešenim prvoborcima 1941. godne i stara crkva iz 1813. u Kulpinu. U Bačkom Petrovcu su poznati Slovačka gimnazija, Narodni muzej i druge obrazovne i kulturne institucije.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика