Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju

Uz zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju podnosilac zahteva prilaže:

1. akt o razvrstavnju deteta ometenog u razvoju
2. rešenje o ostvarenom pravu na dečji dodatak /samo za dete koje boravi u redovnoj vaspitnoj grupi/
3. potvrdu predškolske ustanove o upisu deteta u vrtić
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика