Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Građevinski inspektor vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje opština.

· Građevinski inspektor u vršenju nadzora proverava:

- da li je za izvođenje radova izdato odobrenje za izgradnju;
- da li je početak radova prijavljen na propisan način;
- da li je gradilište obeleženo na propisan način;
- da li se objekat gradi prema odobrenju za izgradnju i glavnom projektu;
- da li je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine;
- da li izvođač radova vodi građevinski dnevnik i knjigu ispekcije na propisan način;
- da li je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola;

 
· Građevinski inspektor nalaže Rešenjem:

-  rušenje objekta, ako se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez  odobrenja za izgradnju i prijave početka izgradnje objekta,
-  obustavu radova i odredi rok ne duži od 30 dana za pribavljanje novog odobrenja  za izgradnju, odnosno izmenu postojećeg glavnog projekta, ako se objekat ne gradi prema odobrenju za izgradnju, odnosno glavnom projektu,
-  rušenje objekta ako investitor u ostavljenom roku ne pribavi odobrenje za  izgradnju, odnosno ne izmeni glavni projekat,
-  rušenje objekta, odnosno njegovog dela ako je nastavljeno građenje i posle donošenja Rešenja o obustavi radova.

Obrazac prijave
       - prijavu možete predati u na prijemnom šalteru u zgradi opštine, ili ga poslati na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Plan rada

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih