Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

a.)   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

   Poslovi:

    • odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
    • određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
    • dobijanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

                                                          ZAHTEV
   O POTREBI IZRADE STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

   Potrebna dokumenta:
       - zahtev
       - popunjeni upitnik koji se dobija uz zahtev (podaci o lokaciji i karakteristikama projekta
         podaci o mogućem uticaju projekta na životnu sredinu).
   Potrebno je uplatiti:
       - opštinsku administrativnu taksu u iznosu od 300,00 RSD.
         na žiro-račun:  840-742251843-73 sa pozivom na broj 97  57-207.

                                                           ZAHTEV
       ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA

   Potrebna dokumenta: 
       - zahtev,
       - popunjeni upitnik koji se dobija uz zahtev (podaci o projektu, vrsti tehnološkog postupka i sl.).
   Potrebno je uplatiti:
       - opštinsku administrativnu taksu u iznosu od 300,00 RSD 
         na žiro-račun:  840-742251843-73 sa pozivom na broj 97  57-207.

                                                         SAGLASNOST
               NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA   

   Potrebna dokumenta: 
       - zahtev,
       - studija o proceni uticaja (2 primerka).
   Potrebno je uplatiti:
       - opštinsku administrativnu taksu u iznosu od 4600,00 RSD.
         na žiro-račun:  840-742251843-73 sa pozivom na broj 97  57-207.

 

b.)   INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

   Poslovi:

      • pregled objekata vezano za ispunjenost uslova zaštite životne sredine
      • prijava površina zaraženih parložnim alergenim korovom (ambrozijom)
      • kontrola sprovođenja opštinskih odluka:
        - Odluka o merama za zaštitu od buke,
        - Odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji opštine Bački Petrovac.

      Ovoj inspekciji mogu se predati i podnesci u vezi zaštite i unapređenja životne sredine:
      - emisija zagađujućih materija u vodi, vazduh ili zemljište, buka, vibracije i sl.
      - preduzimanje mera za zaustavljanje zagađenja i dalju degradaciju životne sredine,
      - preduzimanje mera u vezi sa držanjem domaćih životinja.

      • Obrazac prijave
       - prijavu možete predati u na prijemnom šalteru u zgradi opštine, ili ga poslati na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.