Inspekcija zaštite životne sredine

Inspekcija zaštite životne sredine opštinske Uprave opštine Bački Petrovac obavlja poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji naseljenog mesta Bački Petrovac,Kulpin,Gložan i Maglić, koji se odnose na:
- zaštitu životne sredine od štetnih efekata buke, 
- zaštitu životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
- zaštitu životne sredine od prometa i korišćenja hemikalija,
- kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
- kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
- kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent,
- zaštitu i očuvanje prirode, 
- primenu plana upravljanja  zaštićenim  područjem  i  utvrđenog  režima  zaštite,  odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja,
- sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada, 
- sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
- primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom, kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada,
- kontrolu uslova i mera za rad postrojenja utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine,
- utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
- kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
- kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
- ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu,
- učešće u sprovođenju akcionih planova,
- organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine.

      • Obrazac prijave
       - prijavu možete predati u na prijemnom šalteru u zgradi opštine, ili ga poslati na email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

kalendar vesti

kalendar vesti  Obaveštenja u vezi životne sredine

 

Inspekcija

 

Kontrolne liste i vodiči

 

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика