Saobraćajna inspekcija

 

 • Saobraćajna inspekcija (poslovi): obavlјa nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom opštinskih odluka donetih na osnovu zakona i drugih propisa u oblasti drumskog saobraćaja i puteva:
 • nadzor nad obavlјanjem javnog prevoza putnika, stvari i tereta u drumskom saobraćaju (auto taksi prevoz putnika; linijski-gradski i prigradski prevoz, poseban linijski prevoz, vanlinijski i prevoz putnika za sopstvene potrebe; linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe; javni prevoz tereta i prevoz tereta za sopstvene potrebe; kontrola važećih i overenih redova vožnje i druge dokumentacije u vezi sa obavlјanjem delatnosti javnog prevoza putnika; kontrola izgrađenosti i opremlјenosti autobuskih stajališta)
 • kontrola javnog puta u eksploataciji sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu,
 • kontrola postavlјanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije,
 • kontrola radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih puteva i ulica, njegovog dela i putnog objekta,
 • kontrola stanja opštinskih puteva i ulica, njihovih delova i putnih objekata,
 • kontrola zauzeća javnih saobraćajnih površina,
 • kontrola uslova odvijanja saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama,
 • vođenje upravnog postupka,
 • podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa,
 • pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor,
 •  druge poslove u skladu sa zakonom, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu zakona,
 • stručni i administrativni poslovi za potrebe Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima,
 • koordinacija poslova Saveta sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i ostalim savetima i komisijama susednih gradova i opština.

 

Prijava

 

 

Kontrolne liste

 

 

Plan rada i izveštaj

 

 

Propisi iz saobraćaja

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика