Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

Uverenje o slobodnom bračnom stanju se izdaje po mestu rođenja. 

Dokumentacija potrebna za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju:
- podatke o licu za koje je potrebno izdati uverenje o slobodnom bračnom stanju (ime i prezime, datum i mesto rođenja, ime oca, državljanstvo, adresa prebivališta i naziv države u kojoj se želi zaključiti brak), 
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 1.140,00 dinara 
                na račun: 840-742221-843-57, model 97 poziv na broj 59-207
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 650,00 dinara 
                na račun: 840-742251-843-73, model 97 poziv na broj 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика